Obróbka cieplna

W skład parku maszynowego firmy Instal, wchodzą również piece elektryczne. Są one wykorzystywane w następujących procesach:

Impregnacja próżniowa

Dzięki piecom możemy stosować impregnację uzwojeń lepszymi lakierami elektroizolacyjnymi, takimi które wymagają wygrzania w celu ich utwardzenia. Za pomocą programu komputerowego prowadzimy rejestrację temperatury i czasu wygrzewania zaimpregnowanych transformatorów i cewek. Pozwala nam to zagwarantować odpowiednie utwardzenie lakieru wewnątrz uzwojeń bez rozbierania wyrobu w celu sprawdzenia stopnia utwardzenia.

Obkurczanie koszulek termokurczliwych

Kolejnym zastosowaniem pieców jest obkurczanie koszulek termokurczliwych założonych na przewodach przyłączeniowych produkowanych w naszej firmie. Takie obkurczenie od razu większej ilości detali, jest znacznie szybsze niż tradycyjne obkurczanie opalarką każdej sztuki indywidualnie. Zapewniona jest również powtarzalność procesu, która jest trudna do uzyskania za pomocą tradycyjnej opalarki.

Wyżarzanie blachy

Osobnym rodzajem pieców posiadanych przez firmę Instal są piece wysokotemperaturowe, pozwalające na nagrzanie wsadu do temperatury ponad 1000 °C. Dzięki przeprowadzanemu w nich procesowi wyżarzania i powolnego studzenia blachy elektrotechnicznej, pozbywamy się wszelakich naprężeń powstałych podczas procesu jej obróbki mechanicznej.

Sprawdź pełną ofertę

Zobacz