Nauka

Współpraca ze środowiskiem naukowym

Podczas wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, pracownicy naszej firmy niejednokrotnie podejmują współpracę z jednostkami naukowymi.

Prawidłowe zarządzanie wiedzą sprawia, że w naszej firmie pracują ludzie posiadający specjalistyczną wiedzę z różnych obszarów funkcjonowania organizacji. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z krajowymi instytucjami naukowymi nierzadko stawało się początkiem późniejszych publikacji i prac naukowych. Oto wybrane z nich:

  1. Mazurkiewicz J., Mroczka T., Starzykowski S., „Analiza jakości wyrobów podstawą zmian w technologii”, Problemy jakości 01/2003.
  2. Mazurkiewicz J., Szewczyk P., Mroczka T., Magner A., „Awaryjność w ciągłej linii produkcyjnej”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Org. i Zarz. 2004, z.19, 5-13.
  3. Kłak Katarzyna, „Dokumentacja i ewidencja działalności gospodarczej osoby fizycznej na podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz przejście na pełną księgowość na przykładzie firmy” – praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr Juliusza Szaflika, Katowice 2006.
  4. Borczon Oliwia, „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy”, Rozdział IV – „Analiza strategiczna na przykładzie firmy handlowo-produkcyjnej Instal Sp. z o.o.” – praca magisterska napisana w Katedrze Zarządzania i Marketingu pod kierunkiem naukowym dr Krystyny Serafin, Katowice 2012.
  5. Pol Mateusz, „Opracowanie systemu informatycznego do obsługi testów wytrzymałościowych dla elementów zgrzewanych oporowo” – praca dyplomowa zrealizowana pod kierunkiem dr hab. inż. Mariusza Boryczki, Katowice 2016.
  6. Leśnik Sebastian, „Analiza planowania dostaw komponentów do produkcji w branży automotive” – praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Włodzimierza Kramarza, Chorzów 2018.
  7. Leśnik Sebastian, „Zarządzanie projektami na przykładzie przedsiębiorstwa Instal sp. z o.o.” – praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Jarosława Kobrynia, Chorzów 2019.