Historia

Na rynku od 1991 roku

Firma Instal powstała w 1991 roku w Świętochłowicach, w poprzemysłowej dzielnicy Lipiny. 

W ramach restrukturyzacji terenów poprzemysłowych na Śląsku, wybraliśmy na naszą siedzibę budynki zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Matylda. Kopalnia działała od 1853 do 16 listopada 1974 roku. W 1823 roku właściciel dóbr świętochłowickich Józef Porębski wykupił pole górnicze i nazwał je Matylda na cześć swojej żony. W 1827 roku zawiązała się kopalnia Matylda Wschód. W latach 1860-1864 uruchomiono kopalnię Matylda Zachód. W 1875 roku zdecydowano o skonsolidowaniu następujących pól górniczych: Franz, Merkur, Quintoforo, Paris, Konig Saul, Mathilde i Mathilde Erweiterung. To z nich powstała kopalnia Matylda nazwana wówczas Vereinigte Mathilde. W 1913 roku, z kopalni wydobyto ponad 830 000 ton węgla. W 1932 roku, w wyniku pogorszenia się koniunktury na węgiel, zakończono eksploatację w Matyldzie Wschód i przystąpiono do likwidacji zakładu. Wydobycie spadło, więc 1 stycznia 1967 roku kopalnię połączono z kopalnią Śląsk pod nazwą Śląsk - Matylda. Ostatnia tona węgla wyjechała stamtąd 12 lutego 1977 roku. Kopalnia funkcjonowała 160 lat.